Konání voleb do školské rady

Pozvání rodičů k volbám do Školské rady při ZŠ Hlinecké

Vedení Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecké zve zákonné zástupce žáků školy k volbám členů z řad zákonných zástupců.  

Volby do školské rady se konají: od 8. 6. do 12. 6. 2020 /celý týden/
Volit může přijít rodič: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Místo konání voleb: kancelář ZŠ Hlinecká

Hlasovací lístky s navrženými kandidáty obdrží zákonný zástupce přímo ve škole tj. v místě voleb.

Zákonní zástupci žáků 4. a 5. ročníků mohou odvolit v budově školy na Vinařického náměstí v čase od 7:00 hod. do 12: 00 hod.. 

Vážení rodiče, věříme, že naše pozvání k volbám přijmete. 

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Kandidátní listina