Nástup žáků 1. a 2. tříd do školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí MŠMT a Vlády ČR (zlepšení epidemiologické situace v naší zemi) je od středy 18. listopadu 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol při vzdělávání ve škole.   

Organizace výuky žáků:

1) účast žáka při vzdělávání ve škole je povinná
2) výuka ve škole začne pro všechny žáky v 8:00 hodin
3) škola bude pro žáky, kteří nepůjdou do školní družiny, otevřena od 7:30 hodin
4) po celou dobu pobytu žáka ve škole platí povinnost nošení ochrany úst a nos /rouška, šátek, šál/
5) žák bude mít s sebou dostatečné množství roušek /2 – 3 roušky na den/
6) žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
7) žák bude mít s sebou vhodné oblečení na venkovní pobyt
8) rozvrh vyučovacích hodin žáka je v kompetenci třídního učitele
9) harmonogram ukončení výuky:
1. A výuka ukončena denně v 11:25 hodin  –  odchod na oběd
1. B      výuka ukončena denně v 11:30 hodin  –  odchod na oběd
2. A      výuka ukončena v PO, ÚT v 12:30 hodin,  ST,ČT, PÁ v 11:35 hodin – odchod na oběd  
2. B      výuka ukončena v PO, ÚT v 12:35 hodin,  ST,ČT, PÁ v 11:40 hodin – odchod na oběd

10) obědy ve školní jídelně budou žákům automaticky přihlášeny

Organizace školní družiny:

Vedení školy se snaží vyhovět zákonným zástupcům a zajistit provoz školní družiny. Z důvodu přísných požadavků Manuálu MŠMT /pouze homogenní skupiny žáků/a s tím související nemožné personální zajištění, bude provoz ranní školní družiny zajištěn tzv. korzujícím dohledem/podobné jako o přestávkách/dle doporučení MŠMT, žáku po příchodu do školy bude umožněn vstup do své třídy.  Při pobytu ve školní družině bude žák nosit ochranu úst a nosu /roušku/, bude dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Provoz odpolední školní družiny bude ukončen nejpozději v 16:00 hodin.  

Vážení rodiče, naše škola se bude i nadále maximálně  snažit za nastavených přísných hygienických  opatřeních zajišťovat vašim dětem příjemné a bezpečné prostředí.

Vedení školy