PROJEKT “Děti do bruslí” 

Obě týnské základní školy se do tohoto projektu zapojily již druhým rokem. Cílem  projektu je poskytnout dětem tj. žákům z 1. stupně základních škol  výuku formou kurzu, kde žáci získají základy správného bruslení. Organizátorem projektu je spolek Děti do bruslí, který zastupuje  bývalý extraligový hokejista, výuku bruslení zajišťují  profesionální hokejisté. Tento projekt je opětovně podpořen z Oranžového roku, rodič hradí pouze kurzovné za 5 lekcí a částečně se podílí na dopravě.

Pronájem ledové plochy a velká část nákladů na přepravu žáků je hrazena právě z projektu. Doprava žáků z obou základních škol je zajišťována společným autobusem, doprovod a dohled nad žáky během výuky bruslení zajišťuje vždy jeden pedagog z každé základní školy. V závěru každého kurzu jsou žáci odměněni knoflíkem s logem DDB a osvědčením o absolvování kurzu.

Nechybí ani sladká odměna z rukou radních, paní místostarostky či pana starosty města, kteří se pravidelně slavnostního zakončení kurzu účastní. Bruslení v Soběslavi si žáci velmi užívají, jejich bruslařské pokroky jsou nepřehlédnutelné. Kurzu bruslení se zúčastnilo na 90 žáků z obou škol a projekt tak splnil svůj účel.   

Mgr. Hájková, ředitelka školy