Vzdělávací projekt “OP VVV” na  ZŠ Hlinecká

Škola se rozhodla využít dotačního programu MŠMT “Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání” (OP VVV) a se souhlasem zřizovatele školy Města Týna podala v prosinci 2016 projekt pod názvem “Vzdělávání prostřednictvím šablon na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká”. 

MŠMT projekt podpořilo, dotace do vzdělávání činí  934 677 Kč. Projekt je zaměřen na realizaci těchto uvedených aktivit: doučování žáků ohrožených neúspěchem, vzdělávání pedagogického sboru, realizace klubu zábavné logiky a deskových her  a  čtenářského klubu pro žáky.  Datum zahájení projektu je stanoven na 1. září 2017, po dvou letech bude projekt ukončen. Realizací projektu dojde zcela jistě ke zlepšení kvality vzdělávání žáků školy, bude podpořen profesní i odborný růst pedagogů.

Mgr. Hájková, řed. školy