ZŠ Hlinecká zapojena do projektu OP JAK

Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká je od září 2023 zapojena do projektu MŠMT, získala dotaci ve výši 1 033 250 Kč v Operačním programu Jan Amos Komenský, šablony I pro základní školu.

Cílem projektu je přispění k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky, cílem je i umožnění potřebného vzdělávání pracovníků škol. Projekt řeší tyto uvedené aktivity:

a) Inovativní vzdělávání žáků ZŠ – např. projektová výuky ve škole a mimo školu, zážitková pedagogika, psychohygiena, kariérové poradenství, rozvoj nadání žáků, využívání nových technologií ve výuce, environmentální vzdělávání, exkurze a jiné aktivizující metody.

b) Vzdělávání pracovníků ve školství – aktivita zahrnuje vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků a ostatních pracovníků ve škole. Projekt je 100% hrazen z dotace, spolufinancování školy není vyžadováno.

Uvedené aktivity budou plněny v průběhu dvou let. Realizací projektu dojde zcela jistě k dalšímu kvalitativnímu posunu ve vzdělávání žáků naší školy, bude maximálně podpořeno i vzdělávání všech zaměstnanců školy.

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy